Thursday, October 16, 2008

Bank Islam Teras Ekonomi Ummat

Bank Islam(M) Bhd telah ditubuhkan pada tahun 1983. Kini genaplah 25 tahun bank ini beroperasi. Ia merupakan Perbankan Islam yang ditubuhkan bertujuan untuk memberi umat manusia khususnya umat Islam, satu penyelesaian kepada pengharaman amalan riba’ iaitu amalan yang menjadi asas perbankan konvensional. Sejak penubuhannya juga, umat Islam berharap agar institusi Perbankan Islam terus menjadi teras ekonomi umat Islam. Mantan Gabenor Bank Negara Malaysia, Allahyarham Dato Jaafar Hussein telah membuat satu pengisytiharan pada tahun 1986 bahawa beliau mempunyai satu impian agar Bank Islam dapat menjadi sebuah bank yang dapat duduk sama taraf dengan bank konvensional lain yang sedia ada demi kesejahteraan umat Islam.

Pengasas Bank Islam juga merasakan bahawa institusi perbankan yang mereka tubuhkan ini haruslah mempunyai ciri-ciri daya saing dan kendiri yang tidak mengharapkan kepada mana-mana pihak yang terpaksa menampung kerugian. Dengan berfahaman bahawa sebuah Institusi Perbankan Islam adalah tulang belakang pembangunan ekonomi masyarakat Islam, maka pendekatan yang paling sesuai ialah penubuhan Institusi perbankan yang mematuhi kehendak-kehendak syara’. Daripada kutipan wang dengan deposit dari masyarakat secara ’wakalah’ yang berkonsepkan ’wadiah’ kepada pembiayaan-pembiayaan yang sudah diluluskan Majlis Pengawasan Syariah, yang mengawal selia perjalanan Bank Islam, masih timbul suara-suara yang mengatakan operasi Bank Islam sama dengan bank-bank konvensional. Mengapakah persoalan ini boleh berlaku? Dan benarkah Perbankan Islam sama dengan Perbankan Konvensional yang lain?

0 comments:

Followers

Blog Archive

FEEDJIT Live Traffic Feed

  © Blogger template 'Personal Blog' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP